Procházka – pravidla před válkou

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO PILOTY

Pilot má být obratný, opatrný, odhodlaný


OBRATNÝ

 1. Odlet: Odlétá vždy proti větru a zvedá co nejdříve zadní
  část trupu, je ostražitý a citlivý v nohou a po zemi jede rovně a
  dlouho.
 2. Odlétne, nevynechává-li motor; byl-li již ve vzduchu, sestoupí
  ihned.
 3. Nikdy nedělá zatáčky nízko nad zemí, nestoupá pod velkým úhlem.
 4. Ze zásady nedělá ničeho pro diváky.
 5. Za letu nepřipustí ztrátu rychlosti.
 6. Při sestupu zmírní rychlost motoru, z velké výšky nesestupuje
  najednou nebo rychle, ale v malých přestávkách, aby změna tlaku nebyla
  rychlá.
 7. Přistání: Přistává vždy proti větru, pozoruje okolí, dává
  pozor, nepřistává-li jiné letadlo před ním, po boku nebo vzadu. Klouže
  rovně s úplně škrceným motorem z výše nejméně 100 m.
 8. Před dosednutím na zem zmírní úhel sestupu, aby letadlo dosedlo
  na zem pomalu a hladce na nejvýhodnější místo terénu.
 9. Nepřistává velkou rychlostí a snaží se, aby letadlo nedostalo
  zbytečné nárazy.
 10. Po zemi jede a dělá zatáčky zvolna a pomalu.

OPATRNÝ

 1. Vedení motoru: Ošetřuje svůj motor. Mimo odletu nelétá
  plným plynem, aby svůj motor zbytečně nenamáhal.
 2. Plynové páky užívá s citem.
 3. Před odletem důkladně prohlédne své letadlo a neopomene
  vyzkoušeti svůj motor. Vodou chlazený motor zahřeje při malých
  obrátkách, pak teprve provede zkoušku plným plynem. Vyzkouší oba
  magnety a zjistí obsah nádrží.
 4. Pozoruje teploměr a olejový tlakoměr, neodlétne aniž by se
  nepřesvědčil, zda je kabina dobře upevněna a výškoměr dá na nulu. (dnes na QNH)
 5. Neodlétne směrem na blízké překážky.
 6. V letu se vyvaruje zatáček blízko země.
 7. V letu pod 800 m neprovádí žádné akrobacie.
 8. Pozoruje krajinu kolem sebe, aby nebyl nikdy překvapen poruchou
  motoru.
 9. Je-li nucen nebo rozhodl-li se jednou přistáti, sestupuje aniž by
  se vzdálil bodu, kde chce přistáti, aby ho mohl dosáhnouti s poškozeným
  motorem.
 10. Řídí se svědomitě řádem letiště na němž létá.
 11. Neprovádí žádnou akrobacii, není-li přesvědčen, že to konstrukce
  letadla vydrží.
 12. Stále kontroluje teplo a tlakoměr, nejde-li, sestoupí ihned.
 13. Staví-li se letadlo do polohy, která jej znepokojuje, zavře plyn
  a dá kormidla do normální polohy, přitlačí a jakmile se letadlo vrátí
  do normální polohy, otevře plyn a pokračuje ve svém letu.
 14. Nikdy neodlétne do mlhy nebo mraku nízko nad zemí.
 15. V případě poruchy motoru, je-li vysoko, sestupuje pomalu, vybírá
  terén vhodný k přistání a přistává vždy proti větru. Je-li nízko pod
  100 m, přitlačí kormidlo ku předu a přistává rovně před sebe, ať jest v
  cestě cokoliv, v obou případech vypne motor před dosednutím, aby
  havarie byla co nejmenší.
 16. V případě nouzového přistání za silného větru dá přednost terénu,
  na kterém může přistáti proti větru.

ODHODLANÝ

 1. Vždy zůstává klidným i v těžké situaci, hledí nebezpečí přímo
  vstříc, klidně uvaľuje a rychle rozhoduje se pro to, co uzná za
  nejvýhodnější a nejlepší.
 2. Každý pilot se řídí podle pravidel přesně, neboť opomenutí má
  často v zápětí smrt (katastrofu). Ba možno říci, že i nejlepší piloti
  právě opomenutím těchto pravidel přivodili si smrt.
 3. Každý pilot i žák pilotního kurzu si tato pravidla důkladně
  prostuduje jak v zájmu republiky, tak i v zájmu vlastním a bude se jimi
  důsledně říditi.

 

Olomouc 30. ledna 1924 Krajča